در 14 ژوئن 1985 در منطقه ای به نام شینگن در کشور لوکزانبورگ ،5 کشور فرانسه ،آلمان ،هلند ، بلژیک ولوکزانبورگ پیمان شینگن را به تصویب و امضاء رساندند که بر اساس آن رفت و آمد بین مرزهای مشترک این کشورها آزادشد. اکنون 26 کشور عضو شینگن هستند که اکثر این کشورها به جز سوئیس ، نروژ و ایسلند عضو اتحادیه اروپا می باشند.
مهمترین نوع ویزای شینگن که بیشترین متقاضی را میان اتباع ایرانی دارد، ویزای اتحادیه شینگن Uniform schengen Visa می باشد. این ویزا که همان ویزای توریستی برای متقاضیان می باشد، مجوز ورود و سفربه کشورهای شینگن است که حداکثر به مدت 90روز صادر می شود .
این ویزا به تنهایی به 3 دسته تقسیم می شود.
ویزایA :که مخصوص مسافران ترانزیت می باشد واین مسافران با داشتن این ویزا اجازهء خروج از فرودگاه کشور عضو شینگن را ندارندو فقط در فرودگاه هواپیمای خود را تعویض کرده و به کشوری دیگر خارج ار محدوده شینگن سفر می کنند.
ویزای B : مسافرین دارای این ویزا طی مدت حد اکثر 5 روز ملزم بر خارج شدن از خاک کشور شینگن می باشند.
ویزای نوع C : که به منظور ورود و اقامت در یکی از کشورهای عضو شینگن صادر می شود که بر 3 نوع 1 بار ورود ، 2 بار ورود وهمچنین 3 بار ورود می باشد.