کانادا به دلیل سیاست باز مهاجر پذیری و فراهم ساختن فرصت های عالی شغلی و همچنین برخورداری از کیفیت بالای زندگی و در آمدی ، به عنوان یکی از بهترین کشورهای دنیا برای مهاجرت شناخته شده است.
ثبات اقتصادی و همچنین ثروت های عظیم طبیعی، کانادا را به عنوان یکی از پر رونق ترین کشورهای در حال توسعه دنیا تبدیل کرده و همین مسأ له سرما یه گذاران خارجی را برای مهاجرت و سرمایه گذاری در این کشور ترغیب می کند. این خود باعث شکل گیری فرصتهای شغلی متعددی می شود که نیاز این کشور را به جذب و نیز پرورش نیروهای متخصص و ماهر در زمینه های مختلف افزایش می دهد.
از سوی دیگر هزینه های نسبتاً پایین نظام آموزشی این کشور در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته باعث شده که سالانه دانشجویان بسیاری از سراسر دنیا جذب مدارس ، کالجها و دانشگاههای کانادا شده و این کشور را برای ادامه زندگی و پیشرفت خود انتخاب کنند.
کانادا کشوری است که پذیرای مهاجران از سراسر دنیا می باشد و مردم آن بدور از هر گونه تبعیض نژادی ، قومی ، زبانی و ملیتی در کنار هم به طور پایدار زندگی می کنند و مهاجرت های گروهی ملیت های دیگر به کانادا طی چندین سال گذشته پذیرش مردم این کشور را نسبت به فرهنگ های گوناگون بسیار زیاد کرده است و چند فرهنگی بودن را جزئی از هویت خود می دانند.
شایان ذکر است که سیستم منحصر به فرد خدمات بهداشتی و درمانی بدون توجه به میزان در آمد و وضعیت شهروندی افراد، در اختیار همگان به طور یکسان قرار می گیرد وهمچنین سالمندان واز کار افتادگان این کشور بدون هیچ گونه دغدغه ای از امکانات و مزایای بیمه دوران بازنشستگی و بیکاری بهره مند می شوند.
تمام این موارد در کنار هم شرایطی مثبت و قابل تأمل برای افراد واجد شرایط ایجاد کرده تا به طور جدی خواهان مهاجرت و اقامت به این کشور رو به رشد، باشند.

جهت کسب اطلاعات جامع در خصوص اخذ ویزای دانش آموزی و دانشجویی کانادا می توانید به صفحه ویزای تحصیلی کانادا مراجعه نمایید.