شرایط تحصیل در مدارس کانادا

 
 

کیفیت بالای زندگی در کانادا، سطح بالا و امکانات به روز آموزشی در مدارس، امکان تحصیل در مدارس شبانه روزی و همچنین محیط چند فرهنگی همگی از مزایایی است که موجب می شود والدین کشور کانادا را برای ادامه تحصیل فرزندان خود انتخاب کنند.

چنانچه قصد دارید با انواع مدارس در کانادا، شرایط تحصیل در آن ها و مراحل اخذ پذیرش از آن ها بیش تر آشنا شوید به صفحه راهنمای تحصیل در مدارس کانادا مراجعه نمایید.